Precair werk

gigworker

Precaire tewerkstelling en het welzijn van Belgische werknemers: de rol van subjectieve materiële deprivatie op huishoudniveau en de werk-privébalans

Hoe kunnen we precair werk meten? Rapporteren precair tewerkgestelden een lager welzijn? Ook de levensomstandigheden buiten het arbeidsproces blijken van belang bij het beantwoorden van deze vragen. Lees hier het onderzoeksartikel van Elief Vandevenne, Jessie Gevaert, Kelly Huegaerts en Christophe Vanroelen.

Bekijk hier de eerste resultaten van de VUB-enquête: Precaire jobs hebben een negatieve impact op het welbevinden

Wie precair tewerkgesteld is, scoort lager op het vlak van welzijn en gezondheid. Dat besluit een recente studie aan de VUB. Precaire jobs zijn bovendien mee verantwoordelijk voor een ongelijke verdeling van gezondheids- en welzijnsrisico’s in de samenleving. De onderzoekers komen ook tot de vaststelling dat sociale factoren, zoals werk-privéconflicten of een laag gezinsinkomen, de relatie tussen precariteit en laag welzijn nog versterken. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

Bekijk hier de eerste resultaten van de VUB-enquête: Precaire jobs hebben een negatieve impact op het welbevinden

Wie precair tewerkgesteld is, scoort lager op het vlak van welzijn en gezondheid. Dat besluit een recente studie aan de VUB. Precaire jobs zijn bovendien mee verantwoordelijk voor een ongelijke verdeling van gezondheids- en welzijnsrisico’s in de samenleving. De onderzoekers komen ook tot de vaststelling dat sociale factoren, zoals werk-privéconflicten of een laag gezinsinkomen, de relatie tussen precariteit en laag welzijn nog versterken. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

Luister hier naar de Podcast “Laaggeschoolden en het toenemende risico op armoede”.

Lees hier het opiniestuk van Kim Bosmans en Jessie Gevaert voor Knack “Corona legt de vinger op wonde van systeemfouten in onze arbeidsmarkt.”.

Hoe gezond is flexibel werken?
Professor Vanroelen legt het hier uit.

Precair werk, ongezond werk? Lees hier het opiniestuk geschreven door Christophe Vanroelen (Hoofddocent, Onderzoeksgroep Interface Demography, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel) voor de Denktank Minerva

Leg eindelijk die eerste steen. Lees hier het opiniestukvan onze collega’s Kim Bosmans en Jessie Gevaert voor SamPol (SamenPolitiek) over een bouwpakket voor een beter arbeidsmarktbeleid .

Is interimwerk werkbaar werk? Arbeidssocioloog Kim Bosmans (VUB) legt het hier uit!

Lees hier het doctoraatsonderzoek van Rebeka Balogh naar tijdelijk werk en mortaliteit bij Belgische werknemers.