Laaggeschoolden en het toenemende risico op armoede.

De coronacrisis heeft mensen in kwetsbare situaties hard getroffen. De werkloosheid bij laaggeschoolden stijgt. Vele groepen, zoals laaggeschoolden, mensen in uitzendarbeid en onvrijwillige zelfstandigen krijgen het moeilijk. En dat weegt meer en meer op hun fysieke en mentale gezondheid.

Samen met Bea Cantillon, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid stellen VUB-onderzoekers Jessie Gevaert en Kim Bosmans zich de vraag “Wat moet er na de crisis radicaal anders in onze samenleving? En hoe beginnen we daaraan?”. Luister hier naar de podcast!